Privacy policy

Frozy respecteert het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Het doel van deze Privacyverklaring is om je te informeren over de manier waarop wij gebruik maken van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle verwerkingen van je persoonsgegevens door ons.

 

Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Frozy verwerkt zijn de persoonsgegevens die u ons verstrekt bijvoorbeeld bij het bestellen van één van onze producten. Het gaat dan onder meer om naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, betaalgegevens en de inhoud van je bestelling op www.frozytherapy.com.Doel van verwerking
Frozy verwerkt je persoonsgegevens vooral om je op een efficiënte manier te helpen op gemakkelijke en vlotte wijze van onze diensten gebruik te maken. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onder meer:
– Behandeling van je bestelling;
– Uitvoering van de gesloten koopovereenkomst;
– Product- en dienst ontwikkeling;
– Relatiebeheer en het bepalen van de (algemene) commerciële strategie;
– Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Frozy, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s;
– Marketing of informatieverstrekking;
– Om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Derden
Frozy kan gebruik maken van diensten van derden voor het verwerken van je persoonsgegevens. Zo kunnen je gegevens worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling of bezorging van je bestelling. Daarnaast worden gegevens doorgegeven aan derden voor het maken van analyses of voor marketingdoeleinden en kunnen gegevens worden verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting. 
Gegevens die door Frozy worden doorgegeven, zullen gebruikt worden voor de hiervoor genoemde doelen.

 

Bewaren van persoonsgegevens
Frozy bewaart je persoonsgegevens zolang als nodig is voor de in punt 2 genoemde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of zolang als wettelijk verplicht is. Wanneer het bewaren van bepaalde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verwijderen. Je kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Je rechten
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens. Indien je bij ons een verzoek indient, verlenen wij je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van je hebben.

Zijn je gegevens onjuist, dan bieden wij de mogelijkheid om je persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook je persoonsgegevens 24 uur per dag zelf bijwerken binnen je account. Tevens kun je verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Voor een verzoek kun je contact met ons opnemen via info@frozytherapy.com. Als je wilt reageren op onze Privacyverklaring of als je vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je eveneens contact op te nemen met onze Klantenservice.

 

Beveiliging
Frozy heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn en om verlies en onrechtmatig gebruik daarvan te voorkomen. Wij werken onder andere met een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot je persoonsgegevens.


Cookies
Frozy kan gegevens verzamelen over de manier waarop je van de website gebruik maakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als je vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over je laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan onze website automatisch je IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst.

 

Wijziging Privacyverklaring
Frozy behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit Privacy Reglement worden op de website gepubliceerd. Wij raden je aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.